Åkerboskolan och företagen


Genom att eleverna aktivt träffar företagen och skapar sig en bild över vad de gör, hur de är uppbyggda och inte minst hur de tänker ser ungdomarna de möjligheter som finns att arbeta här på norra Öland.

Syftet är att kunna välja inriktning på vissa kurser samtidigt som arbetet med att intervjua, fotografera och sätta ihop presentationer ger eleverna en bra kunskap som de kan ha nytta av i framtiden.

Det är bra att även företagen som ställer upp och låter sig intervjuas får ut något av elevernas arbete i form av synlighet t ex här på Intresseföreningens hemsida.

Efter hand som arbetet med detta utvecklas inom skolan kommer mer information här.

Kontaktperson på Åkerboskolan är Catrine Nilsson, 072-5561740.