Admin


Öland i topp i nationell besökarundersökning!

Heja Öland! Den senaste nationella besökarundersökningen visar: Bäst bemötande och bäst atmosfär på Öland. Vad värdesätter besökare mest vid valet av semesterdestination och hur mycket känner de till om de olika turistmålen i Sverige? För andra året i rad har destinationsnätverket SNDMO, Swedish Network of Destination Management Organisations, genomfört en […]