Vad gör vi?


Intresseföreningen Ölands Norra verkar för näringsliv och lokalbefolkning ända från Föra i söder
till Långe Erik i norr och vi har ca 200 medlemmar, mest företag men också privatpersoner.

Vi marknadsför norra Öland dels genom vår Turistkarta men också via Hemsida och Facebook.
Intresseföreningen ger även ut ett Nyhetsbrev till medlemmarna med senaste nytt.

Intresseföreningen Ölands Norra har drivit och driver utvecklingsfrågor i samverkan med Kommun,
Länsstyrelse och regionförbund. Servicepunkten i Byxelkrok är ett exempel.

Satsningen på en bensinmack i Byxelkrok var ett annat stort projekt för Intresseföreningen.

Gemensamt för projekten som Intresseföreningen Norra Öland driver är att de ska vara bra för
Bygden och kunna komma norra Ölands företag och/eller privatpersoner till nytta.

Solmätaren som figurerar i media under sommaren är också ett insiativ som Intresseföreningen
årligen betalar en avgift till SMHI för att de ska redovisa soltimmarna i TV.

Intresseföreningen Ölands Norra är den enskilt största andelsägaren i Skäftekärr Ekonomiska Förening där vi sitter med i styrelsen.

De senaste åren har Intresseföreningen sponsrat bilorienteringen som går under Skördefesten,
Där är det över 300 personer som deltagit och många företag ställer upp med fina priser.

Inför riksdagsvalen arrangerar Intresseföreningen en valdebatt i Löttorps Bygdegård.

I en styrgrupp för Löttorps Bio sitter en utav Intresseföreningens styrelsemedlemmar.

Intresseföreningen Ölands Norra har och fortsätter att påverka så att färjeförbindelsen Byxelkrok-
Oskarshamn inte läggs ner.

Vi har ett pågående projekt som rör utbyggnaden av hamnen i Byxelkrok, samt att vi väckt upp ett
sovande, att få Grankullavik som en beredskapshamn och att det då finnes möjlighet att kunna återuppta färja till Gotland.

Intresseföreningen Ölands Norra arbetar aktivt med att Turistbyråerna i Löttorp och Byxelkrok
ska finnas kvar.